SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie

Adres siedziby:

UL.KOPERNIKA 1
36-200 BRZOZÓWzumi

Biuro i punkt kasowy czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Tel. : 13 43 421 81 - BIURO SPÓŁDZIELNI
Fax : 13 43 421 81

e-mail:
smbrzozow1@wp.pl

NIP: 686-000-13-73
REGON: 000489314


NR rachunku bankowego : BANK PEKAO SA

06 1240 2324 1111 0000 3314 7161
     
Spółdzielnia jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Aktualny Odpis KRS 0000123289 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

Dyżury w Spółdzielni Mieszkaniowej pełnione są przez konserwatorów (pod telefonem) w dni robocze do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do 20:00.

Nr telefonu na który należy zgłaszać awarie: 508 914 258
stat4u